Lokomotive

Galerija Lokomotiva i njihove tehničke karakteristike:

Lokomotive

HŽ DEL 2 043

HŽ DEL 2 043

Diesel lokomotive serije 2043 izgrađenesu  između 1960. i 1966. godine u General Motors-u. Rekonstru... Opširnije