• Naputak za dvoritelje smrkova iz 1905
  • Veliki Grđevac: Vlak u snijegu
  • Pruga Beograd – Bar
  • Ruski mlazni vlak
  • Američki mlazni vlak
  • The Bennie Railplane System
  • Leteći Hamburger