ERA

Europska željeznička agencija (ERA)

ERA – Europska željeznička agencija (ERA) osnovana je cilju davanja tehničke pomoći državama članicama Europske unije i Komisije na području željezničke sigurnosti i interoperabilnosti. To uključuje razvoj i provedbu tehničkih specifikacija za interoperabilnost i zajednički pristup pitanjima sigurnosti željezničkog sustava.
Glavni zadatak agencije je upravljanje izradom navedenih mjera.

Budući da Agencija djeluje na području Europske unije u Administrativnom odboru osim predstavnika Europske komisije,zastupljeni su predstavnici Vlada zemalja članica EU-a.

Osim svih država članica EU-a, daje se mogućnost trećim zemljama primjena željezničkog zakonodavstva Europske unije, osobito  smjernica o interoperabilnosti i željezničkoj sigurnosti, te mogu sudjelovati u radu Agencije.

U praktičnom smislu to može biti sprovedeno kroz pregovore i potpisivanje sporazuma s Europskom zajednicom, u kojem se navode uvjeti njihova sudjelovanja – na primjer u pogledu osoblja i proračunskih pitanja.

Operativne jedinice aktivne u sklopu ERA-e su:

  • Sigurnost željezničkog prometa;
  • Interoperabilnost;
  • Europski sustav upravljanja željezničkim prometom (ERTMS);
  • Ekonomske evaluacije;
  • Granično prihvaćanje.

Organizacijsku strukturu ERA-e možete vidjeti ovdje.

Izvor: ERA