CER

Zajednica europskih željezničkih i infrastrukturnih kompanija

Zajednica europskih željezničkih i infrastrukturnih kompanija (CER) vodeća je europska željeznička organizacija. Osnovana je 1988. godine s 12 članova, a sada okuplja 76 željezničkih prijevoznika i infrastrukturnih poduzeća – privatnih i državnih, malih i velikih. Članovi CER dolaze iz Europske unije, zemalja kandidata (Hrvatska, Makedonija i Turska), kao i iz zemalja zapadnog Balkana, Norveškei Švicarske.

CER ima sjedište u Bruxellesu i zastupa interes svih svoji članova u Europskom parlamentu, Komisiji i Vijeću ministara, kao i kod drugih političkih i prijevozničkih kompanija ili organizacija.

Glavni cilj CER-a je promocija i jačanje željezničke industrije koja je bitna za stvaranje održivog, učinkovitog, djelotvornog i ekološkog prometnog sustava.

U upravljačkoj strukturi CER-a nalaze se tri glavna tijela, čime se osigurava stalan protok komunikacije između CER-a i njenih članova.

Glavna skupština CER-a

Glavna skupština CER-a je tijelo za donošenje odluka. Sva poduzeća članovi u njemu imaju po jedno mjesto i predstavljaju ih direktori tih poduzeća. Skupština daje smjernice za donošenje odluka.

Upravni odbor CER-a
Upravni odbor priprema odluke Opće skupštine. Sastoji se od predsjednika CER-a, tri dopredsjednika i drugih članova koje bira Opća skupština. U Upravnom odboru nalazi se najviše 14 članova.

Pomoćna grupa CER-a
Ova grupa pomaže u olakšavanju kontinuirane razmjene informacija između CER-a i njegovih članova.

Osim navedenih tijela, CER, također organizira i ustanovljuje sastanke i radne skupine kako bi se mogla što bolje razraditi i raspraviti pojedina pitanja.

CER High level sastanci

Najmanje jednom godišnje održavaju se sastanci između glavnih direktora putničkih, teretnih i infrastrukturnih poduzeća kao bi raspravljali o određenim pitanjima koji se tiče njihovog poslovanja. Osim navedenog, odvojeno se sastaju direktori poduzeća iz srednje i istočne Europe.

CER Radne grupe

Radne grupe ustanovljuju od članova Pomoćne grupe ili drugih stručnjaka delegiranih od strane poduzeća članica.

Najvažnije radne skupine su:

  • Carinska Grupa
  • Direktori komunikacijskih grupa (DGC)
  • Grupa za okoliš
  • ERA Upravni odjel ( i različite skupine za interoperabilnost, sigurnost)
  • ERTMS
  • Teretna grupa (FFG)
  • Ljudski resursi (IIG)
  • IT grupa
  • Radna skupina za putnički prijevoz (PWG)

Sve grupe sastaju se redovito.

Gradnja mostova
Interno, CER slijedi načelo da se sva mišljenja uzimaju u obzir i da niti jedan član ne osjeća dominantan nad drugima. CER smatra da uvijek postoji način za pravilno vrednovanje argumenata, i ako je potrebno, naći kompromis u uzajamnom poštovanju. U istom duhu, svaki član ima pristup svakoj radnoj skupini u CER. Te, CER je uvjek otvoren za nove članove.

Izvor: CER