Udruge i društva HŽ

UDRUGE I DRUŠTVA

Strukovno-tehničke udruge

1. Naziv udruge Klub inženjera prometa Hrvatskih željeznica

Adresa sjedišta Trg kralja Tomislava 12, Zagreb
Telefon 01/4576-005
e-mail adresa kiphz@kiphz.hr
web stranica www.kiphz.hr
Kontakt osoba: dr.sc. Vinko Jenić, dipl. ing.
Kratak opis djelatnosti: njegovanje i razvitak etike inženjerskoga poziva na Hrvatskim željeznicama utjecanjem na stvaranje javnoga znanstvenog i stručnog mišljenja te
razvijanjem suradnje između inženjera prometne struke i promicanje suradnje s različitim institucijama i organizacijama vezanima uz prometnu struku

2. Naziv udruge Hrvatsko društvo željezničkih inženjera (HDŽI)

Adresa sjedišta Petrinjska 89, Zagreb
Telefon 01/3782-858
Faks 01/4577-709
e-mail adresa hdzi@hznet.hr
web stranica www.hdzi.hr
Kontakt osoba Tomislav Prpić
Kratak opis djelatnosti: sudjelovanje pri stvaranju jedinstvenoga strukovnog statusa inženjera i tehničara na HŽ, edukacija i stručno usavršavanje inženjera i tehničara te izdavanje licencija za zvanje euroinženjera, razmjena stručnih spoznaja i praktičnih iskustava, sudjelovanje u definiranju ciljeva razvoja i modernizacije HŽ-a, organiziranje predavanja, savjetovanja, tribina, seminara, okruglih stolova, debatnih klubova i međunarodnih savjetovanja o prometu, izdavanje stručnog časopisa i publikacija, suradnja s osobama i institucijama prometno-tehnoloških znanosti, kao i sa znanstvenim iistraživačkim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

3. Naziv udruge Savez za željeznicu

Adresa sjedišta Trnjanska 11f, Zagreb
Telefon 01/3783-038, ŽAT 4038
Faks 01/3783-098
Kontakt osoba Slavko Štefičar
e-mail info@szz.hr
Kratak opis djelatnosti: organiziranje i provedba kampanje za promicanje željezničkog prometa, poticanje donošenja stimulativnih zakona radi povećanja udjela željezničkog prometa u ukupnom prometu, poticanje i organiziranje znanstveno-stručnih rasprava te stvaranje znanstvenih i stručnih podloga za što uspješnije funkcioniranje željezničkog prometa, organiziranje svih čimbenika koji su na bilo koji način povezani sa željezničkim prometom radi ostvarenja ciljeva Udruge

4. Naziv udruge Društvo prometnih inženjera i tehničara Željezničar, Varaždin

Adresa sjedišta Kolodvorska 17, Varaždin
Telefon 098/499-892
Faks 042/201-399
Kontakt osoba Milan Marković (predsjednik), Bruno Polansky (tajnik)
e-mail milan.markovic@hznet.hr
bruno.polansky@hznet.hr
web stranica www.zeljeznicar.hr
Kratak opis djelatnosti: bavljenje znanošću i praksom u djelatnosti prometa, posebice željezničkog radi unapređenja i razvoja te djelatnosti, a time i gospodarskog razvoja i društva u cjelini, koordinacija i pomaganje u radu na znanstvenom, stručno-tehničkom i gospodarskom razvoju djelatnosti prometa, organizacija stručnih savjetovanja i predavanja, organizacija posjeta značajnim tehničkom i drugim ustanovama

Kulturne udruge

1. Naziv udruge HKUD Željezničar Rijeka

Adresa sjedišta Krešimirova 9, Rijeka
Telefon 051/213-664
Fax 051/ 213-668
e-mail adresa josip.plese@hznet.hr
Kontakt osoba Josip Pleše
Kratak opis djelatnosti tamburaški sastav i školu učenja sviranja tambure

2. Naziv udruge Kulturno-umjetničko društvo Hrvatskih željeznica Varaždin

web stranica

Krunoslav Drožđek, predsjednik

tel: +385 (0)99/691-9974 Fb: Folklor Varaždin

e-mail: hzfolklor@gmail.com website: http://www.kudhzvz.hr/

KUD HŽ , Kolodvorska 17, 42 000 Varaždin, OIB: 06552203560
Kratak opis djelatnosti folklorna sekcija, tamburaška sekcija, puhački orkestar, foto-likovna sekcija, dječja igraonica i dječji folklor

3. Naziv udruge Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Željezničar, Osijek

Adresa Stjepana Radića 15, Osijek
Telefon/faks 031/209-276
e-mail damir.damjanovic@hznet.hr
web adresa http://folk-art-dancing-music.com/
kontakt osoba Damir Damjanović
kratak opis djelatnosti poticanje kulturno-umjetničkog (ples, glazba, pjevanje) djelovanja na amaterskoj osnovi, stručno usavršavanje članova, organizacija koncerata

4. Naziv udruge HKUD Željezničar

Adresa sjedišta Trnjanska cesta 1, Zagreb
Telefon 098/416-458
Faks 01/6328-699
e-mail tanja.horvat@hznet.hr
Kontakt osoba Vlado Korbar, tajnik, 098/416-458
Kratak opis djelatnosti tamburaška, puhačka i folklorna sekcija (muška i ženska klapa), djelovanje na amaterskoj bazi, njegovanje folklorne baštine, poticanje kulturno-umjetničke djelatnosti (ples, glazba, pjevanje), stručno usavršavanje članova i organizacija koncerata

5. Naziv udruge Udruga željezničara slikara Plavo svjetlo

Adresa sjedišta Mihanovićeva 12, Zagreb
Telefon 01/3783-006, 098/338-897
Faks 01/4572-131
e-mail adresa tanja.horvat@hznet.hr
web stranica www.hznet.hr/kultura/udruga
Kontakt osoba Tanja Horvat, Vlatka Škorić
Kratak opis djelatnosti: slikarsko-kiparsko izlagačka i ostala likovna djelatnost

6. Naziv udruge Hrvatsko željezničarsko esperantsko društvo

Adresa sjedišta Mihanovićeva 12, Zagreb
Telefon 01/3782-920
Faks 01/3782-920
e-mail adresa marica.brletic@hznet.hr
Kontakt osoba Marica Brletić
Kratak opis djelatnosti: korištenje i širenje esperanta među željezničarima Hrvatskih željeznica i okupljanje članstva, organizacija sastanaka, predavanja, priredaba i druženja i tečajeva esperanta, izdavačka i nakladnička djelatnost, sudjelovanje u izradi željezničke terminologije, organizacija međunarodnih inozemnih i tuzemnih esperantskih kongresa, sastanaka i drugih manifestacija, suradnja s međunarodnim inozemnim i tuzemnim esperantskim udrugama

7. Naziv udruge Kulturno-umjetničko društvo Istarski željezničar Roč

Adresa sjedišta Dom kulture bb, 52 425 Roč
Telefon 052/666-477, 098/329-833
Faks 052/666-411
e-mail adresa kudiz.roc@gmail.com
Kontakt osoba Davor Grabar (davor.grabar@yahoo.com)
Kratak opis djelatnosti: limena glazba, mješoviti pjevački zbor, ženska klapa, muška klapa, gunjci Kantin, Arkul i Štrace, glazbena škola podmlatka, očuvanje, podizanje i širenju baštine i kulture na području Roča, grada Buzeta i šire

Humanitarne udruge

1. Naziv udruge Aktiv dobrovoljnih davatelja krvi u sastavu HŽ-Holdinga Zagreb i ostalih društava

Adresa sjedišta Branimirova 27, Zagreb
Telefon 01/4577-111, kućni 3698, 098/9006-351
Faks 01/4613-469
e-mail adresa zvonimir.farkas@hznet.hr
Kontakt osoba Zvonimir Farkaš
Kratak opis djelatnosti darivanje krvi

2. Naziv udruge Društvo dobrovoljnih davatelja krvi Hrvatskih željeznica Sisak

Adresa sjedišta Trg Republike 1, Sisak
e-mail darivatelji.krvi-hz.sk@email.t-com.hr
Kontakt osoba Ivica Marić, predsjednik, 091/50 93 467, 01/6268-297
Dražen Vukmirović, zamjenik predsjednika, 099/76 51 914
Web stranica: ddk-hz-sk.hr
Kratak opis djelatnosti: darivanje krvi, zdravstvena i socijalna edukacija članova, iniciranje tribina, predavanja i sličnih manifestacija

3. Naziv udruge Aktiv dragovoljnih davatelja krvi kolodvora Osijek

Adresa sjedišta Trg Lavoslava Ružičke 2, Osijek
Kontakt osoba Antun Srdarević, predsjednik, 091/5966-769
Mijo Žemberi 098/9005-797
Kratak opis djelatnosti: akcije davanja krvi po radnim kolektivima i organizacija seminara za voditelje i volontere

Športske udruge i dobrovoljna vatrogasna društva

1. Naziv udruge Klub veterana Željezničar – sekcija za sport, rekreaciju i zdravlje (pri udruzi  Centar za kvalitetu života Forum 50+)

Adresa sjedišta Radićev odvojak 9, Velika Gorica
Telefon 091/5378-439
e-mail adresa forum50@forum50.hr
web stranica www.forum50.hr
Kontakt osoba Ivan Svetopetrić
Kratak opis djelatnosti unapređivanje kvalitete života (psihološko, pravno, socijalno i zdravstveno savjetovalište, seminari i edukacija za starije osobe, izrada i provedba ekoloških i humanitarnih projekata, borba protiv siromaštva i diskriminacije u starijoj dobi te borba protiv korupcije)

2. Naziv udruge Hrvatsko športsko društvo Lokomotiva

Adresa sjedišta Zagreb, Crnatkova 18
Telefon 01/4843-355
Faks 01/4843-344
e-mail adresa lhsd@zg.t-com.hr
Kontakt osoba Stanislav Tulić, predsjednik, 01/3782-851, 098/1661-803
Milivoj Levanić, tajnik, 01/4843-355, 098/419-333.
Kratak opis djelatnosti: devet aktivnih sportskih klubova (rukomet, nogomet, ragbi, mačevanje, biciklizam, hrvanje, kuglanje, boks i nogomet-veterani)

3. Naziv udruge Boćarski klub Lokomotiva

Adresa sjedišta Kralja Tomislava 60, Vinkovci
Telefon 098/9811-574
Faks 032/366-361
Kontakt osoba Ivan Mujan, tajnik
Kratak opis djelatnosti boćarski klub

4. Naziv udruge Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar, Moravice

Adresa sjedišta Marka Vučkovića 2, Moravice
Telefon 091/5101-183, 098/1729-728, 051/877-233
e-mail hpd-zelj-moravice@net.hr
Kontakt osoba Damir Skender, predsjednik, damir.skender@gmail.com
Kratak opis djelatnosti planinarenje i ostale planinarske djelatnosti, stručno osposobljavanje članstva, predavanja i izložba s planinarskom tematikom, ekološke akcije

5. Naziv udruge Kuglački klub Željezničar, Osijek

Adresa Bartola Kašića 2a, Osijek
Telefon 031/205-155, lok.244
e-mail zeljko.butina@hznet.hr
kontakt osoba Željko Butina
kratak opis djelatnosti razvoj i afirmacija športa u gradu i županiji, organizacija takmičenja i turnira za sve uzraste

6. Naziv udruge Muški odbojkaški klub Željezničar

Adresa sjedišta Reisnerova 46, Osijek
Telefon 031/200-502
Faks 031/200-502
Kontakt osoba Rudolf Arbanas, predsjednik
Kratak opis djelatnosti: omasovljenje i unapređenje odbojkaškog sporta, planski i organizirani razvitak kluba, organizacija natjecanja u odbojkaškim ligama i suradnja s drugim odbojkaškim i sportskim udrugama

7. Naziv udruge Sportsko društvo Željezničar, Varaždin

Adresa sjedišta Kolodvorska 17, Varaždin
Kontakt osoba Slavko Štefičar, predsjednik, 098/388-518
Stjepan Krsnik, tajnik (098/852-380)
Kratak opis djelatnosti: različiti sadržaji sportske rekreacije za djelatnike čvorišta Varaždin
(u sklopu društva djeluju i Rekreativna sekcija (nogomet, stolni tenis, boćanje, aerobik, šah, košarka i dr), Stolno-teniski klub Željezničar Varaždin, Kuglački klub Željezničar Varaždin, Kuglački klub Željezničar Čakovec, Streljački klub Željezničar Varaždin, Streljački klub Željezničar Čakovec), unapređenje, razvoj i organizacija sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti za potrebe zaposlenika HŽ-Hrvatskih željeznica, članova njihovih obitelji i ostalih građana.

8. Naziv udruge Streljački klub Lokomotiva, Vinkovci

Adresa sjedišta Trg kralja Tomislava b.b, Vinkovci
Telefon 032/308-544
Faks 032/308-544
Kontakt osoba Anton Đerek, tajnik i trener, 098/9289-362
Kratak opis djelatnosti: streljački sport i organizacija škole streljaštva za djecu osnovnih škola

9. Naziv udruge Dobrovoljno vatrogasno društvo Željezničar, Moravice

Adresa sjedišta Žrtava fašizma 21, Moravice
Telefon predsjednik, 098/9013-431, zapovjednik, 091/5101-183, ŽAT 822 i 422
Faks 051/877-252
e-mail adresa dvd-moravice@net.hr
Kontakt osoba Petar Alinčić, predsjednik
Kratak opis djelatnosti: prevencija požara u mjestu, na području moravičkog čvora i pružnog pojasa, rad s mladima kroz prezentacije i predavanja o vatrozaštiti i primjeni zaštitnih mjera

10. Naziv udruge Hrvatsko planinarsko Željezničar, Zagreb

Adresa sjedišta Trnjanska 5b, 10 000 Zagreb
Telefon 098/250-991
Kontakt osoba Zvonko Filipović, predsjednik; Damir Bajs, član Upravnog odbora
Kratak opis djelatnosti: planinarstvo, alpinizam, speleologija, visokogorsko planinarstvo, speleo ronjenje

11. Naziv udruge Kuglački klub Željezničar Karlovac

Adresa sjedišta Obala Trnskog b.b., 47 000 Karlovac
Telefon 047/646-244, lok. 406
mobitel: 098 98 21 143 VPN 1807
e-mail zeljko.vukelic@hznet.hr
kontakt osoba Željko Vukelić
kratak opis djelatnosti razvoj i afirmacija kuglačkog sporta u gradu i županiji, organizacija takmičenja u 2. HKLZ te turnira za sve uzraste.

Umirovljeničke udruge

1. Naziv udruge Udruga željezničkih umirovljenika Koprivnica u Zajednici udruga umirovljenika HŽ-a

Adresa Križevačka ulica bb, Koprivnica
Telefon 048/623-057
Kontakt osoba Mihael Zagorščak, predsjednik, 048/625-084, Branko Tvorić, tajnik, 048/624-079
Kratak opis djelatnosti objedinjenje i okupljanje željezničkih umirovljenika na području Koprivničko-križevačke županije, uočavanje i praćenje problema svojih članova i davanje prijedloga mjerodavnim tijelima radi poboljšanja položaja umirovljenika

Braniteljske i druge udruge

1. Naziv udruge Udruga branitelja Domovinskog rata Hrvatskih željeznica Rijeka

Adresa Trg kralja Tomislava 1, 51 000 Rijeka
Telefon 051/320-575
Fax 051/320-938
e-mail adresa: ubdrhzri1@net.hr
web stranica: www.ubdrhzri.com
Kontakt osoba Jozo Starčević, predsjednik, 091/5072-558
Kratak opis djelatnosti okupljanje hrvatskih branitelja zaposlenika svih društava HŽ-holdinga

2. Naziv udruge Udruga progonjenih hrvatskih željezničara ’71. (Udruga HŽ ’71)

Adresa Ulica Antuna Mihanovića 12, 10 000 Zagreb
Telefon 01/4577-591
e-mail adresa: boris.udier@hznet.hr
Kontakt osoba Nikola Tomić, predsjednik, 099/4021-166
Kratak opis djelatnosti Udruga okuplja hrvatske željezničare progonjene radi djelovanja u Hrvatskom proljeću 1971. te članove njihovih obitelji, ostvarivanje uloge domoljublja (promicanje vrednote Pokreta ’71. i Domovinskog rata)

Izvor: hznet.hr

Napomena: Podatci o udrugama preneseni su sa stranice hznet.hr, te ne odgovaramo za pogreške.