Fondovi 2014 – 2020

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatskoj je omogućeno financiranje projekata kroz instrumente kohezijske politike, čiji su ciljevi prevladavanje socijalnih i gospodarskih razlika u Uniji, pomoć u integraciji nerazvijenih tržišta te podizanje kapaciteta manje razvijenih članica radi omogućivanja ravnopravnog sudjelovanja na europskome tržištu.

Instrumenti kohezijske politike su:

  1. Kohezijski fond (KF) – namijenjen za financiranje velikih infrastrukturnih projekata na području prometa i zaštite okoliša u cilju smanjivanja ekonomskih i socijalnih razlika između država članica, odnosno ostvarenja gospodarske i socijalne kohezije EU-a te poticanja održiva razvoja
  2. Strukturni fondovi:
  • Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – namijenjen za jačanje ekonomske i socijalne kohezije, moguća ulaganja u malo i srednje poduzetništvo te proizvodnju, jačanje turističke ponude, ulaganje u informatičko društvo te regionalnu i lokalnu infrastrukturu
  • Europski socijalni fond (ESF) – namijenjen za uspostavljanje gospodarske i socijalne ujednačenosti, čiji je cilj zapošljavanje u onim regijama Europe koje imaju visoku stopu nezaposlenosti, kao i za uključivanje skupina koje su dugo nezaposlene ili su na neki drugi način u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Osim navedenih fondova, projekti ulaganja u ribarstvo i poljoprivredu u sklopu zajedničke poljoprivredne i ribarske politike financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

U financijskoj perspektivi 2014. – 2020. Uredbom o utvrđivanju zajedničkih odredbi (Uredba (EU) br. 1303/2013) odnosno primjenom zajedničkih pravila povezuju se Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Zajednički naziv tih fondova je Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

Objave: