Connecting Europe Facility – CEF

INSTRUMENT ZA POVEZIVANJE EUROPE (Connecting Europe Facility – CEF) uspostavljen je Uredbom (EU) br. 1316/2013 od 11. prosinca 2013. i predstavlja novi financijski instrument za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Namijenjen je ulaganju u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije. Osmišljen je u svrhu jačanja i modernizacije trenutačne mrežne infrastrukture na području Europske unije. Također utvrđuje uvjete, načine i postupke pružanja europske financijske potpore za transeuropske mreže kako bi potporu dobili projekti od zajedničkog interesa. Osnovna mreža bit će prometno uporište europskoga jedinstvenog tržišta kojom će se ukloniti tzv. uska grla, modernizirati infrastruktura i povećati protočnost prekograničnog prijevoza u interesu putnika i poduzeća u EU-u.

U Prilogu I. Uredbe (EU) br. 1316/2013 o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe dan je popis prethodno identificiranih projekata na Osnovnoj mreži u sektoru prometa.

Među državama članicama, a često i unutar njih, prisutan je veliki raskorak u kvaliteti i raspoloživosti infrastrukture (tzv. uska grla). Poboljšanja su osobito potrebna na vezama između Istoka i Zapada, koja se mogu ostvariti izgradnjom nove prometne infrastrukture i/ili održavanjem, obnovom ili modernizacijom postojeće.

Instrument će u razdoblju od 2014. do 2020. imati jedinstveni proračun od 33,242 milijarde eura, od čega će 26,250 milijardi eura biti dodijeljeno za promet. Od tog je iznosa 11,305 milijardi eura namijenjeno za ulaganja u povezanu prometnu infrastrukturu u državama članicama koja se može financirati iz Kohezijskog fonda.

Od ukupnih predviđenih sredstava u fondu, za Hrvatsku je namijenjeno 459 mil €.

Prvi poziv za CEF Europska komisija objavila je 12. rujna 2014. te je pozvala države članice da predlože projekte kojima će se poboljšati prometna povezanosti u Europi, za što su bila osigurana sredstva u vrijednosti od 11,9 milijardi eura.

Na prvi poziv CEF-a HŽ Infrastruktura je prijavila nekoliko projekata bilo samostalno (ili kao partner), a od kojih su odobreni slijedeći projekti:

  • Projektna dokumentacija za „Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu dionice željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani“ (samostalno)
  • Izvođenje radova na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i rekonstrukcije kontejnerskog terminala Brajdica (sa LU Rijeka)
  • Tehnička pomoć (samostalno)

Drugi poziv za CEF Europska komisija objavila je u prosincu 2015. I traje do kraja veljače 2016. godine.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Izvor: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Connecting Europe Facility - CEF - Objave