Udruga vlakovi

Udruga VLAKOVI osnovana je 18. studenog 2010. godine na inicijativu mladih željezničkih istomišljenika. Sjedište Udruge je na adresi Trnjanska 11 f, 10 000 Zagreb.

Udruga je registrana pri Gradskom uredu za opću upravu grada Zagreba dana 27.12.2010. te upisana pod brojem 21008156.

OIB: 38464088383, Žiro račun: 2340009-1110458162 IBAN: HR92 2340 0091 1104 5816 2

Cilj

Iz statuta Udruge, čl. 8:

 • okupljanje stručnjaka, studenata i drugih osoba zainteresiranih za željeznički prijevoz;
 • promicanje razvoja željezničkog prijevoza i popularizacija prijevoza željeznicom
 • provođenje znanstveno-istraživačkih aktivnosti na izradi programa i projekata u cilju pribavljanja sredstava iz EU fondova

Djelatnost

Iz Statuta Udruge, čl. 9:

 • organizacija seminara, predavanja i ostalih skupova radi razmjene strukovnih iskustava među članovima te prikupljanja mišljenja članova u javnim raspravama;
 • praćenje i davanje mišljenja u vezi donošenja zakonskih i podzakonskih akata koji pokrivaju područje željezničkog prometa;
 • praćenje povijesti razvoja željeznice te noviteta i dostignuća u razvoju željezničkog prometa danas;
 • uspostava kontakata i suradnje s sličnim međunarodnim organizacijama;
 • uspostava i izgradnja veza i suradnje Udruge s upraviteljem infrastrukture te željezničkim prijevoznicama u nas i u svijetu;
 • uspostava i izgradnja veza i suradnje Udruge s Fakultetom prometnih znanosti i sličnim obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u nas i u svijetu;
 • redovito okupljanje i informiranje članova o djelatnostima Udruge, dostignućima njezinih članova i o zbivanjima u području struke;
 • izdavanje stalnih i povremenih znanstvenih, stručnih i informativnih publikacija sukladno Zakonu o medijima;
 • objava i održavanje web stranice Udruge.
 • Pored navedenih djelatnosti Udruga obavlja i gospodarske djelatnosti. Sukladno propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti, gospodarske djelatnosti koje Udruga može obavljati su:
 • provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti i projekata u cilju ostvarenja ciljeva Udruge
 • izrada studija i projekata iz željezničkog, cestovnog, riječnog, pomorskog i zračnog prometa, poštanskog i kombiniranog prometa
 • edukacija i diseminacija informacija usmjerena prema svim ciljanim skupinama važnim za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 • organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
 • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • zastupanje stranih tvrtki
 • promidžba (reklama i propaganda)
 • poduka iz promidžbe, savjetovanje i poslovnih djelatnosti
 • izdavačka djelatnost
 • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija
 • kupnja i prodaja robe.

Vodstvo Udruge čine (od 21. rujna 2015.):

Predsjednik: Dražen Vinšćak
Zamjenik predsjednika: Alen Križić
Predsjedništvo: Željko Fegeš, Mario Rašić, Marijan Jakuš
Nadzorni odbor: Davor Šego (predsjednik), Miroslav Kreč, Ivica Jurić

kontakt:
udruga@vlakovi.hr

STATUT UDRUGE:  STATUT UDRUGE VLAKOVI

PRISTUPNICA U UDRUGU VLAKOVI

PRISTUPNICA VLAKOVI

ČLANARINA ZA 2017

Odlukom predsjedništva udruge, članarina za 2017 je 50 Kn.

Za studente 20 Kn.

Uplata na račun udruge: IBAN: HR9223400091110458162

Poziv na broj: OIB ili članski broj